Better Gymnastics har som visjon å hjelpe hver enkelt til å nå de målene de har satt seg for å bli bedre i gymnastikk